Exclusive: 15,000 હાર્ટ ઓપરેશન કરનાર ડો. ધીરેન શાહે જણાવ્યા હાર્ટ એટેકથી બચવાના ઉપાયો

અલ્પેશ કારેણા (અમદાવાદ): તાજેતરમાં હાર્ટ એટેકની કિંમતો ગુજરાત અને આખા બેફામ વધી રહ્યા છે. જ્યારે જેમણે 15000 વધારે હાં ઓપરેશન અને પ્રથમ વખત પ્રથમ હાર્ટ કર્યા પ્લૅન્ટ કર્યું સિમ્સ હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર ડૉક્ટરન શાહે હાર્ટથી બચવા અને ઉત્તમ જીવન આપવાના ઘણા બધા જવાબો બતાવ્યા છે. જો જીવે આપણે જીવનશૈલી સંપૂર્ણતા શું તો 100 ટકા આપણે સમજીએ છીએ કે જીવલેણ કિંમત ઓછી કરી શકીશું અને આ પોતે પણ સાચવી શકીશું.

ડૉકટર લડનને બચવા વિશે જણાવે છે કે તત્કાલીન પરિસ્થિતિમાં તાસીરનો અર્થ એ છે કે જો તમે લડત આપો તો જીવનશૈલી બદલો તો 50-60 વર્ષ જો કે થોડી મોડી બની શકે છે. અસલી સ્થિતિનું નિવેદન, જેમ કે આંતરલા, શાક, ઘીગોળ. પેટ અલગ રીતે ખાઓ પણ બદલો. હાલમાં આપેલ મોર્ડનની આદતની ઘટના છે તો તમે ઘી ગોળને એ રીતે મોર્ડન ટચ આપીને લક્ષણો ખવડાવો અને તમે પણ ખાઓ.

તમારા મધ્યને માયકાંગલુ ન કરો. શારિરિક રીતે સામાન્ય જ ધ્યાન રાખો. રોજ પ્રક્રિયા કરો. વધારે નહીં તો કંઈ પણ માત્ર 1 કલાક સાધનો કરો. સાથોસાથ કરે તો સૌથી વધુ કુટુંબ એક સારું. કારણ કે જો જોયું તો શીખશે કે કેમ તે પણ સમજવું પડશે. સાયકલિંગ, વોકિંગ, જોકિંગ, વગેરે યાદ રાખો.

હાલમાં લોકો ઘરમાં જ પુરાઈને રહે છે, લોકો એકબીજા સાથે દુ:ખ વહેચતા નથી, હળી મળીને રહેતા નથી… જે 100 વર્ષ જીવે એમનું તમે જીવન જોજો તો ખ્યાલ આવશે કે એમની સોશિયલ લાઈફ સરસ હોય છે. વ્યસન કરતાં પણ લોકો ઘરમાં પુરાઈને રહે છે એટલે કે સોશિયલ આઈસોલેશન હાલમાં માણસો માટે ગંભીર રોગોનું કારણ બની ગયું છે અને જેના કારણે લોકોના શરીરની પથારી ફરી ગઈ છે.

અનેક રોગોનું ઘર બની જાય છે. સોશિયલ આઈસોલેશનમાંથી બહાર નીકળો. બને એટલું બાળકોને બહાર રાખો અને લોકો સાથે રાખો.. લાંબુ જીવવા માટે બહાર નીકળું ખુબ જરૂરી છે. રોજની એક બે કલાક એવું જીવો કે તમારા માટે અને તમારા આનંદ માટે જીવો. કોઈને મદદ કરો અને કોઈની સેવા કરો જેથી અસલી આનંદ મળે.

આગળ વાત કરતાં ડૉક્ટરન શાહે વાત કરી શકો કે તમારી વર્ક લાઈફ બેલેન્સ કરો. સ્ટ્રેસ લેવલ તો પણ નોકરીઓથી પુરી કરો પછી સ્ટ્રેસ ના લો. બાકીના કલાકો આનંદમાં રહો, મનગમતી એક્ટિવીટી કરો. આ બધી સુરક્ષા નવી જ એનર્જી આવશે. ઉંઘની પણ જરૂર હોય લેવી જ લો. 2 કલાક શોધો કે જીવનને આનંદમાં રાખી શકાય.

સામાન્ય બેલેન્સમાં રાખો. જ્યારે પણ લાગે છે કે શક્ય છે તો ફ્રેશ થવું. મીની વેકેશન પર જાઓ. મેળો આવ્યો અને લાખો લોકો મર્યા, પરંતુ હદૃની બિમારીથી વધારે લોકો મરી રહ્યા છે. પરંતુ કોઈ સિરિયલ નથી. સરકાર પણ થોડીક રકમ લેવી પડશે અને ઘડવી પડશે કે જેથી જીવનશૈલી બદલાવના ભયંકર રોગમાંથી બચી શકાય.

જ્યારે અમેરિકામાં 1978માં હાર્ટ એટેકના કિસ્સા ચર્મ સીમાએ ઉમેદવારો હતા ત્યારે પણ ત્યાં સરકાર ખૂબ જ સારી હતી. કારણ કે ત્યાં બિલ્ડીંગ બધા અને લોકો મરી રહ્યા હતા. કાલ્પનિક ક્રિયા અને સત્તા સરકાર અર્થાત્ ફરીથી બિલ્ડરમાં આવી ગઈ. માટે પણ નક્કર અલગ લેવા પડશે ભવિષ્યમાં અમુક અંશે પરિણામ આવી શકે છે.

1 thought on “Exclusive: 15,000 હાર્ટ ઓપરેશન કરનાર ડો. ધીરેન શાહે જણાવ્યા હાર્ટ એટેકથી બચવાના ઉપાયો”

Leave a Comment