PM-WANI Yojana 2023: મેળવો ફ્રી વાઇ-ફાઇ ઘરે બેઠાં, સરકાર રૂ. 50,000/- સુધીની નાણાકીય સહાય,પીએમ વાણી યોજના

સરકારી યોજના

PM-WANI યોજના 2023: ભારતની તમામ નાગરિકોને ઈન્ટરનેટ સુલભતા રાષ્ટ્રને લોકો માટે વાત કરવાની યોજના, ખાસ કરીને વિસ્તારો જ્યાં ઈન્ટરનેટ સ્પીડ …

Read more