શું હિન્દુઓ તેમના અધિકારો લઈ લે,જાતિ ગણતરી પર વિપક્ષને PM મોદીએ ઝાટકી નાખીએ, જ્યાં સુધી વસ્તીનો સવાલ છે

ભારત સમાચાર: નીશ સરકારે બિહારમાં લીંગના આંકડા જાહેર કર્યા છે. આને જોવા માટે તોફાન છે. આજે આ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. છત્તીસગઢના જગદલપુરમાં જનને સંબોધિત કરતા પીએમ મોદી કે જોલોકના હિબે અધિકારની વાત થાય છે તો શું સર્વોત્તમ કુલ મુસ્લિમ પણ આગળ આવીને અધિકાર લેવો જોઈએ?

પીએમ મોદી એમ પણ પૂછ્યું છે કે શું હંમેશા અધિકારો માંગે છે. જોલોકના હિસાબે નક્કી તો તમને અધિકાર કોનો કરવામાં આવશે? પીએમ મોદી કહ્યું કે સમાન હિંદુ જૂથ ભાગલાને તેમને ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે મારા માટે સૌથી મોટી સંખ્યામાં છે. મારા માટે સૌથી મોટી લીંગ છે.

પીએમ મોદી કહ્યું કે ફાંટા મારફત કહે છે કે મતલબનો જવાબ વધારે અધિકાર. હું કહું છું કે આ દેશ જો સૌથી મોટી હું છું તો તે સંસ્કૃતિની છે. તેથી, મારા માટે સામાન્ય લોકો સૌથી મોટી સંખ્યામાં છે અને જાહેર છે કલ્યાણ એ મને લક્ષ્ય છે. હંમેશા લોકે શાને સરમુખર શાયમાં અને લોક શાને પારિવારિક તાના શિમાં ગીતી બહુ છે. પ્રધાને કહ્યું કે ભાજપની સરકાર બનીતા જ પીસીએસની સાથે તપાસ કરવામાં આવશે. ગુનેગાર ગમે તેટલો શક્તિશાળી હોય, તેને હંમેશા જે પૂરી પાડશે. દરેક વ્યક્તિ અને દરેકને સંપૂર્ણ ન્યાયાધીશ.

પીએમ ચારે કહ્યું કે બહારી ભ્રષ્ટાનો સર્વોચ્ચ મોટે ભાગે વ્યક્તિ છે. કોઈને જોબ્સ આપવાનું કામ કરતું હતું, પરંતુ કોઈને જોબ્સ આપવામાં આવતી હતી. આધુનિક રસ્તાઓ તેમના બાળકો અને સંબંધીઓ પીસીસની ભરતીસાડી લાભ. તેમની પાર્ટી પોતાના રાજકીય રાજકીય અને નોકરીઓમાં પણ બેસાડે છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે છત્તીસગઢને 2700 રુની અમેરિકન ભેટ આપી છે. અહીં તેની ભારત ટોચની સ્ટીલમાંથી એકનું જંગલ ઘડવાનું કર્યું. આ દરમિયાન પીએમએ કહ્યું કે લડાઈ ભારતનું સાકાર થશે જ્યારે દરેક રાજ્ય, દરેક જિલ્લાનો વિકાસ થશે. તેમણે કહ્યું કે અહીં અધિકૃત સ્ટીલ ઓટોટોમોઈલ, એન્જિનિયરિંગ અને ઝડપી વિકસતા સંરક્ષણ ઉત્પાદનને નવી ઉર્જા આપવાનું ચાલુ છે. બસ્તમાં બસ્તિલવાન સ્ટીલના સેનાને બનાવશે અને સંરક્ષણ નિકાસમાં પણ ભારતનો પ્રભાવ જુઓ.

બિહારમાં જૂથના આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. SC, ST, OBCની કુલ સંખ્યા 84 છે. તે જ સમયે, સામાન્ય શ્રેણીની પ્રજા 15.52 ટકા છે. તમને ગામ દઈએ કે બિહારની કુલ 13 રુથી વધુ છે. જેમાં પછાત વર્ગ 27.13 ટકા, પછાત વર્ગ 36.01 ટકા અને સામાન્ય વર્ગ 15.52 ટકા છે. જો બિહારમાં લીગના મત વાત તો યાદ સમુદાયની સૌથી વધુ 14.26 ટકા છે.

Leave a Comment